Scottoileri kaupluse reeglid ja kauba eest tasumine

1. Üldsätted

1.1. Veebipoe Scottoiler käesolevad reeglid (edaspidi „reeglid“) on Pooltele siduv juriidiline dokument, milles on sätestatud Ostja ja UAB PMM (edaspidi Müüja) õigused ja kohustused, sõlmides ostu-müügileping, kaupade ostmine ja nende eest tasumine., toodete kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus ja muud sätted, mis on seotud Scottoileri veebipoes kauba ostu-müügiga.
1.2. Kõigil täisealiseks saanud juriidilistel ja füüsilistel isikutel, kelle teovõimet kohtumäärus ei piira, ja 14–18-aastastel alaealistel on õigus osta veebipoes Scottoiler ainult nende nõusolekul. vanemad või eestkostjad, välja arvatud juhul, kui neil on oma sissetulek.
1.3. Reeglite kinnitamisega garanteerib Ostja, et tal on vastavalt Reeglite punktile 1.2 õigus osta tooteid Scottoileri veebipoest.
1.4. Müüjal on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, muuta või täiendada, võttes arvesse õigusaktidega kehtestatud nõudeid. Reeglite muudatused jõustuvad nende veebipoes avaldamise hetkest. Kui Ostja jätkab Poe kasutamist pärast muudetud Reeglite avaldamist, tähendab see, et Ostja nõustub tingimusteta kõigi Reeglite muudatustega.

Veebipoe (www.scottoiler.lt; www.scottoiler.lv; www.scottoiler.ee) tooteid müüakse Leedu, Läti ja Eesti Vabariigi territooriumil.

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Ostja saab Scottoileri veebipoes kaupa tellida, registreerudes ja sisestades registreerimisel nõutavad andmed.
2.2. Scottoileri veebipoes registreerumisel peab Ostja esitama õiged isikuandmed. Õigete andmete esitamise eest vastutab ostja. Kui Ostja on juriidiline isik, peab ta märkima juriidilise isiku ettevõtte koodi ja käibemaksukohustuslase koodi (kui see on olemas).
2.3. Ostja mõistab ja nõustub, et mis tahes toiminguid, mis on tehtud pärast veebipoodi sisselogimist, kasutades Ostja sisselogimisandmeid, käsitleb Müüja Ostja toimingutena, seetõttu kohustub Ostja tagama sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja mitte avaldama üksikisikud ei kasutaks neid.
2.4. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhtudel, kui see on vajalik Ostja tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks. Kõigil muudel juhtudel kohaldatakse Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korda.
2.5. Nende reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et Ostja edastatud isikuandmeid töödeldakse kaupade ja teenuste müümiseks veebipoes Scottoiler, müüja tegevuse analüüsiks ja otseturunduseks. Samuti nõustub Ostja, et Ostja määratud e-post teabe edastamiseks ja kaupade tellimuste täitmiseks vajalikud infosõnumid saadetakse e-posti aadressile ja telefoninumbrile.

3. Ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. Iga tellimuse kohta sõlmitakse ostu-müügileping. Ostja ja Müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja moodustab veebipoes oma nimel ostukorvi, märgib kohaletoimetamise aadressi, valib makseviisi ja tutvub käesolevate Reeglitega, klõpsab nuppu „Osta“ või Nupp "Telli" ja maksab kauba eest.
3.2. Ostu-müügileping kehtib kuni käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni.
3.3. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingut kaitseb UAB PMM.

4. Ostja õigused ja kohustused

4.1. Ostjal on õigus osta kaupu veebipoest Scottoiler vastavalt käesolevate reeglite ja selle elektroonilise-veebipoe muude infolõikudega kehtestatud korrale.
4.2. Ostjal on õigus taganeda Scottoileri veebipoega sõlmitud ostu-müügilepingust, teatades sellest Müüjale e-posti teel. kirja teel.
4.3. Ostja kohustub tellitud kaubad vastu võtma ja nende eest kokkulepitud hinna maksma.
4.4. Kui registreerimisvormil esitatud Ostja andmed muutuvad, peab Ostja neid värskendama.
4.5. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Ja sisselogimisandmete kaotamise korral tuleb sellest viivitamatult müüjat teavitada.
4.6 Ostja nõustub veebipoodi Scottoiler kasutades käesolevate ostu-müügi reeglitega ning kohustub neid täitma ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.

5. Müüja õigused ja kohustused

5.1. Oluliste asjaolude ilmnemisel on Müüjal õigus ajutiselt või jäädavalt e-poe tegevus ilma ette teatamata lõpetada.
5.2. Müüja kohustub looma Ostjale kõik tingimused Scottoileri veebipoe pakutavate teenuste nõuetekohaseks kasutamiseks.
5.3. Kui Ostja üritab ohustada Scottoileri veebipoe stabiilsust ja turvalisust, rikub oma kohustusi, esitab tellimusi, jätab tasumata, pöördub Ostjaga korduvalt määratud kontaktidega või kahjustab muul viisil kaupluse tegevust või sellega seotud suhtlusvõrgustikke või muud ruumi, Müüjal peab olema õigus viivitamata ja ette teatamata piirata, peatada või tühistada Ostja juurdepääs Scottoileri veebipoele, mitte täita tema tellimusi ja anda pahatahtlikke ostjaid kohtu alla.
5.4. Müüja kohustub austama ostja õigust eraelu puutumatusele Scottoileri veebipoe registreerimisvormis nimetatud isikuandmetega ja mitte edastama seda kolmandatele isikutele.
5.5. Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kaubad Ostja määratud aadressile.
5.6. Kuna oluliste asjaolude tõttu ei ole võimalik tellitud kaupa Ostjale tarnida, kohustub Müüja pakkuma Ostjale sarnast või võimalikult sarnast toodet. Kui Ostja ei nõustu selle pakkumisega, tagastab Müüja Ostja poolt tasutud raha 5 tööpäeva jooksul.
5.7. Müüjal on õigus paigutada veebipoes linke teistele veebisaitidele, kuid ta ei vastuta avaldatud teabe ega nendega tehtud toimingute eest.

6. Kauba hind ja maksmise kord

6.1. Veebipoes ja vormistatud tellimuses on kaupade hinnad märgitud eurodes koos käibemaksuga.
6.2. Iga konkreetse kauba kõrval on selle kirjeldus. Kui Ostjale edastatud teave on ebapiisav, peab ta lisateabe saamiseks pöörduma müüja poole. Toote tellimisega kinnitab Ostja, et poes pakutav teave toote kohta on talle täielik ja selge.
6.3. Müüjal on õigus igal ajal muuta Poes olevate kaupade valikut, nende kirjeldusi, hindu, tarnetingimusi ja muud kaupluses olevat teavet Ostjat teavitamata.
6.4. Kauba kohaletoimetamise tasu ei sisaldu toote hinnas, kui pole selgesõnaliselt öeldud teisiti.
6.5. Ostja saab kauba eest tasuda ühel järgmistest viisidest:
6.5.1. Ostja saab tasuda Paysera maksesüsteemi abil, mis suunab Ostja tema e-postile. pangandus. Ostja saab maksta ka PayPali maksesüsteemi vms abil. integreeritud maksesüsteem.
6.5.2. Pangaülekandega kontole.
6.5.3. Makske sularahas, kui tulete kaubale järele UAB PMM kontoris.
6.6. Pärast makseviiside 6.5.1 ja 6.5.2 valimist ning kauba eest tasumata jätmist 5 (viie) tööpäeva jooksul on UAB "PMM" õigus tellimus ilma ette teatamata tühistada.
6.7. Ostja näeb ja saab printida tellimisvormi - ettemaksuarve.

7. Kauba kohaletoimetamine

7.1. Müüja tarnib kauba Leedus, Lätis ja Eestis.
7.2. Ostja, olles tellimise ajal valinud kättetoimetamisteenuse, kohustub märkima täpse kättetoimetamise aadressi, sihtnumbri, täpse kontakttelefoni numbri ja muu täiendava teabe (trepikoda jne).
7.3. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja toimetab kauba kindlaksmääratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba tarnimise kohta valele üksusele.
7.4. Ostja kohustub kauba vastu võtma järgmisel päeval pärast teate kättesaamist, et partii tarnitakse talle. Kui ostja saadetist vastu ei võta ja / või kokku ei võeta, transporditakse seda korduvalt. Korduvate tarnete korral on Müüjal õigus Ostjalt tasu võtta, kui nende kättetoimetamisega kaasnevad lisakulud.
7.5. Kauba toimetab kohale Müüja, Müüja volitatud esindaja (kuller). Ostja võib kaubale järele tulla ka UAB PMM kontoris või kulleri iseteenindusterminalist, sõltuvalt Ostja valitud tarneviisist.
7.6. Müüja toimetab kauba Ostjale üle vastavalt tootekirjeldustes toodud tingimustele. Erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine hilineda ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei sõltu Müüjast. Sellisel juhul kohustub Müüja ostjaga viivitamatult ühendust võtma ja kokku leppima tarnetingimused. Kõigil juhtudel vabaneb Müüja vastutusest kauba kättetoimetamistingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei tarnita Ostjale või ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või asjaoludest, mis ei sõltu müüja.
7.7. Tarnehind sõltub tellitud kauba kaalust, mahust, mõõtmetest. Ostja peab viivitamatult müüjat teavitama, kui saadetis esitatakse purustatud või muul viisil kahjustatud pakendis, kui saadetis sisaldab tellimata kaupa või selle valet kogust, on toode puudulik.
7.8. Kui ostja märkab tarnimisel pakendil mingeid kahjustusi, peab ta märkima oma märkused kulleri esitatud saatelehele või koostama nende kahjustuste kohta eraldi protokolli. Ostja peab seda tegema kulleri juuresolekul. Selle tegemata jätmine vabastab Müüja vastutusest Ostja ees pakendikahjustusega seotud kauba kahjustumise eest, mida Ostja ei märkinud kulleri saatedokumendis.
7.9. Ostja ei tohi oma äranägemise järgi kauba tarneaadressi muuta, kui saadetis on lahkunud. Kui kättetoimetamiskohta vahetatakse isiklikult kulleri või muu kohaletoimetamist pakkuva teenuse abil, ei vastuta Müüja tarnetähtajast kinnipidamise eest ja tal on õigus nõuda Ostjalt lisakulusid, mis on tekkinud kliendi tarneaadressi meelevaldse muutmise tõttu. saadetis saadetakse. (Tehtud kulud võib hüvitada Ostjale täiendava arve väljastamisega või tagastatud kauba summast maha arvata.

8. Garantii

8.1. Kõikidele Poes müüdavatele kaupadele tagab tootja.
8.2. Poes müüdava kauba kehtivusaeg on piiramatu, kui kauba kõrval pole märgitud teisiti.

9. Kauba tagastamine ja vahetamine

9.1. Kauba tagastamine toimub vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 2014. a. Juuli. 22 d. otsusega nr. 738 (Teataja, 2014, nr 2014-10565).
9.2. Toote (toodete) tagastamiseks või vahetamiseks võib Ostja seda teha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest 9.3. Raha kantakse teie määratud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates tagastustoote ja nõuetekohaste tagastusdokumentide kättesaamise kuupäevast.
9.4. Toodete kättetoimetamiskulusid Ostjale ei hüvitata.
9.5. Toodete tagastamise kulud tasub Ostja.
9.6. Tagastatav toode peab olema originaalpuhas pakendis, kahjustamata, kasutamata, ilma samade seadmeteta nagu ostja sai, kaotamata kaubanduslikku välimust (kahjustamata sildid jms) (see toode ei kehti defektse toote tagastamise korral) . Toote tagastamisel on vaja esitada selle ostudokument.
9.7. Müüjal on õigus mitte vastu võtta Ostja tagastatud kaupa, kui Ostja ei järgi punktides 2, 3 ja 5 sätestatud kauba tagastamise tingimusi. Teie tagastatud kaupu hinnatakse, et näha, kas tooted on tagastatud vastavalt ülaltoodud tingimustele. Kui tingimused pole täidetud, raha ei tagastata. Kauba kohaletoimetamine või kogumine toimub sellistel juhtudel eraldi.
9.8. Vale toote ja / või puudusega toote tagastamisel kohustub Müüja sellised kaubad vastu võtma ja asendama need mõistliku aja jooksul sarnaste sobivate kaupadega.
9.9. Juhul kui Müüjal puuduvad asendamiseks sobivad kaubad, tagastatakse Ostjale tasutud summa.

10. Teabevahetus

10.1. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis toodud e-posti aadressile.
10.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-poe jaotises "Kontaktid" määratud aadressile.

11. Lõppsätted

11.1. E-poe "Scottoiler" reeglid on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele, mistõttu nende alusel tekkivatele suhetele kohaldatakse Leedu Vabariigi seadust.
11.2. Kõik ostja ja müüja vahelise ostu-müügilepinguga seotud või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse erimeelsused Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.
11.3. Meie veebipoes ostetud kaupade / teenuste kohta saate taotluse / kaebuse esitada riiklikule tarbijaõiguste kaitseteenistusele (Vilniaus tn 25, 01405 Vilnius, e-post officeba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, veebisaidil www.vvtat.lt) või täitke taotlusvorm EGS-i platvormil http://ec.europa.eu/odr/.

Product added to compare.

Selle saidi sirvimise jätkamisega nõustute saidi suhtes kohaldatava privaatsuseeskirjadega