Pirkšanas noteikumi
Scottoiler veikala noteikumi un apmaksa par precēm

1. Vispārīgi noteikumi
1.1. Šie Scottoiler interneta veikala noteikumi (turpmāk tekstā - “Noteikumi”) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kurā noteiktas Pircēja un UAB PMM (turpmāk - Pārdevējs) tiesības un pienākumi, noslēdzot pirkuma un pārdošanas līgums, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā Scottoiler.

1.2. Visām juridiskām un fiziskām personām, kuras sasniegušas pilngadību un uz kurām neattiecas juridiski ierobežojumi, kā arī nepilngadīgām personām vecumā no 14 līdz 18 gadiem ir tiesības pirkt Scottoiler interneta veikalā tikai ar vecāku piekrišanu vai aizbildņi, ja vien viņiem nav savu ienākumu.
1.3. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs garantē, ka saskaņā ar Noteikumu 1.2. Punktu viņam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā Scottoiler.
1.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Noteikumu izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas tiešsaistes veikalā. Ja Pircējs turpina izmantot Veikalu pēc grozīto Noteikumu publicēšanas, tas nozīmē, ka Pircējs bez nosacījumiem piekrīt visiem Noteikumu grozījumiem. Interneta veikala (www.scottoiler.lt; www.scottoiler.lv; www.scottoiler.ee) produkti tiek pārdoti Lietuvas, Latvijas un Igaunijas Republikas teritorijās.

2. Personas datu aizsardzība
2.1. Pircējs var pasūtīt preces interneta veikalā Scottoiler, reģistrējoties un ievadot reģistrācijā pieprasītos datus.
2.2. Reģistrējoties Scottoiler tiešsaistes veikalā, Pircējam ir jāsniedz pareiza personas informācija. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu sniegšanu. Ja Pircējs ir juridiska persona, viņam jānorāda juridiskās personas uzņēmuma kods un PVN maksātāja kods (ja tāds ir).
2.3. Pircējs saprot un piekrīt, ka jebkuras darbības, kas veiktas pēc pieteikšanās interneta veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskatīs par Pircēja veiktajām darbībām, tāpēc Pircējs apņemas nodrošināt pieteikšanās datu konfidencialitāti un tās neizpaust. personas neizmantotu to priekšrocības.
2.4. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Pircēja pasūtījuma pareizai izpildei. Visos pārējos gadījumos piemēro Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.
2.5. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas nolūkā interneta veikalā Scottoiler, Pārdevēja darbību analīzei un tiešajam mārketingam. Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītais e-pasts informācijas sniegšanai un preču pasūtījumu izpildei nepieciešamie informatīvie ziņojumi tiek nosūtīti uz e-pasta adresi un tālruņa numuru

3. Pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšana
3.1. Par katru pasūtījumu tiek noslēgts pirkšanas un pārdošanas līgums. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs interneta veikalā uz sava vārda izveido iepirkumu grozu, norāda piegādes adresi, izvēlas maksājuma veidu un izlasa šos Noteikumus, noklikšķina uz pogas "Pirkt" vai Poga "Pasūtīt" un apmaksā preces.
3.2. Pirkšanas un pārdošanas līgums ir spēkā līdz pilnīgai šajā līgumā noteikto saistību izpildei.
3.3. Katru līgumu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, aizsargā UAB PMM.

4. Pircēja tiesības un pienākumi
4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā Scottoiler saskaņā ar kārtību, kas noteikta šajos noteikumos un citās šī elektroniskā-tiešsaistes veikala informācijas sadaļās.
4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma ar Scottoiler interneta veikalu, paziņojot par to Pārdevējam pa e-pastu. pa pastu.
4.3. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.
4.4. Ja reģistrācijas veidlapā norādītie Pircēja dati mainās, Pircējam tie jāatjaunina.
4.5. Pircējs apņemas nenodot savus pieteikšanās datus trešajām personām. Un pieteikšanās datu zaudēšanas gadījumā nekavējoties jāinformē Pārdevējs.
4.6.Pircējs, izmantojot interneta veikalu Scottoiler, piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

5. Pārdevēja tiesības un pienākumi
5.1. Nozīmīgu apstākļu gadījumā Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai uz laiku pārtraukt e-veikala darbību bez atsevišķa brīdinājuma.
5.2. Pārdevējs apņemas radīt visus nosacījumus, lai Pircējs varētu pareizi izmantot Scottoiler tiešsaistes veikala sniegtos pakalpojumus.
5.3. Ja Pircējs mēģina apdraudēt interneta veikala Scottoiler stabilitāti un drošību, pārkāpj saistības, veic pasūtījumus, nesamaksā, atkārtoti sazinās ar Pircēju ar norādītajiem kontaktiem vai kā citādi kaitē veikala darbībai vai ar to saistītajiem sociālajiem tīkliem vai citai vietai, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apturēt vai atsaukt Pircēja piekļuvi Scottoiler tiešsaistes veikalam, nepildīt viņa pasūtījumus un saukt pie atbildības ļaunprātīgus Pircējus.
5.4. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta Scottoiler tiešsaistes veikala reģistrācijas formā, un nenodot to trešajām personām.
5.5. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.
5.6. Svarīgu apstākļu dēļ nespējot piegādāt Pircējam pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas piedāvāt Pircējam līdzīgu vai pēc iespējas līdzīgāku produktu. Ja Pircējs nepiekrīt šim piedāvājumam, Pārdevējs 5 darba dienu laikā atgriež Pircēja samaksāto naudu.
5.7. Pārdevējam ir tiesības tiešsaistes veikalā ievietot saites uz citām vietnēm, taču viņš nav atbildīgs par publicēto informāciju vai tajās veiktajām darbībām.

6. Preču cena un to apmaksas kārtība
6.1. Interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā preču cenas ir norādītas eiro ar PVN.
6.2. Blakus katrai konkrētajai precei ir tās apraksts. Ja Pircējam sniegtā informācija ir nepietiekama, viņam jāsazinās ar Pārdevēju, lai iegūtu papildu informāciju. Pasūtot preci, Pircējs apstiprina, ka veikalā sniegtā informācija par produktu viņam ir pilnīga un skaidra.
6.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt veikalā esošo preču sortimentu, to aprakstus, cenas, piegādes nosacījumus un citu informāciju veikalā, par to neinformējot Pircēju.
6.4. Piegādes maksa nav iekļauta produkta cenā, ja vien nav skaidri norādīts citādi.
6.5. Pircējs var samaksāt par precēm vienā no šiem veidiem:
6.5.1. Pircējs var norēķināties, izmantojot Paysera norēķinu sistēmu, kas Pircēju novirzīs uz viņa e-pastu. banku darbība. Pircējs var maksāt arī, izmantojot PayPal norēķinu sistēmu utt. integrēta maksājumu sistēma.
6.5.2. Ar bankas pārskaitījumu uz kontu.
6.5.3. Maksājot skaidrā naudā, saņemot preces UAB PMM birojā.
6.6. Pēc samaksas veidu 6.5.1 un 6.5.2 izvēles un samaksas par precēm 5 (piecu) darba dienu laikā UAB "PMM" ir tiesības anulēt pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma.
6.7. Pircējs redz un var izdrukāt pasūtījuma veidlapu - priekšapmaksas rēķinu.

7. Preču piegāde
7.1. Pārdevējs piegādā preces Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.
7.2. Pircējs, pasūtīšanas laikā izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi, pasta indeksu, precīzu kontakttālruņa numuru un citu papildu informāciju (kāpņu telpas kods utt.).
7.3. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nespēj pieņemt preces un piegādā preces uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību prasīt Pārdevējam pret preču piegādi nepareizai personai.
7.4. Pircējs apņemas pieņemt preces nākamajā dienā pēc paziņojuma saņemšanas, ka sūtījums viņam tiks piegādāts. Ja pircējs nepieņem un / vai nesaņem sūtījumu, tas tiek transportēts atkārtoti. Par atkārtotām piegādēm Pārdevējam ir tiesības iekasēt maksu no Pircēja, ja šīs piegādes radīs papildu izmaksas.
7.5. Preces piegādā Pārdevējs, Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers). Pircējs var arī saņemt preces UAB PMM birojā vai no kurjeru pašapkalpošanās termināļa, atkarībā no Pircēja izvēlētās piegādes metodes.
7.6. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar Preču aprakstos norādītajiem noteikumiem. Izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar kontrolēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kurus nevar kontrolēt pārdevējs.
7.7. Piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto preču svara, apjoma, izmēriem. Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek pasniegts sasmalcinātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nepasūtītās preces vai to nepareizs daudzums, prece ir nepilnīga.
7.8. Ja pircējs piegādes laikā pamana iepakojuma bojājumus, viņam jānorāda savas piezīmes kurjera piegādes dokumentā vai jāsastāda atsevišķs ziņojums par šiem bojājumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Pretējā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircējam par preču bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav norādījis kurjera piegādes dokumentā.
7.9. Pēc sūtījuma aiziešanas pircējs pēc saviem ieskatiem nedrīkst mainīt preču piegādes adresi. Ja piegādes vieta tiek mainīta personīgi ar kurjeru vai citu pakalpojumu, kas nodrošina piegādi, Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes termiņa ievērošanu un viņam ir tiesības iekasēt no Pircēja papildu izmaksas, kas radušās sakarā ar patvaļīgu klienta piegādes adreses maiņu, kad sūtījums tiek nosūtīts. (Izmaksas var atlīdzināt, izrakstot Pircējam papildu rēķinu, vai ieturēt no atgriezto preču summas.

8. Garantija
8.1. Visas veikalā pārdotās preces garantē ražotājs.
8.2. Veikalā pārdoto preču derīguma termiņš ir neierobežots, ja vien blakus precēm nav norādīts citādi.

9. Preču atgriešana un maiņa
9.1. Preču atgriešana notiek saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības 2014. gada noteikumiem. Jūlijs. 22. d. ar rezolūciju Nr. 738 (Oficiālais Vēstnesis, 2014, Nr. 2014-10565).
9.2. Lai atgrieztu vai nomainītu preci (-es), Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes 9.2. Dienas Pircējs, informējot Pārdevēju pa e-pastu. pa pastu un aizpildot speciālu apmaiņas-atgriešanas veidlapu, norādot atgriezto preču nosaukumus, pasūtījuma numuru un atdošanas iemeslus.
9.3. Nauda tiks pārskaitīta uz jūsu norādīto bankas kontu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atgriešanas produkta un pareizu atgriešanas dokumentu saņemšanas dienas.
9.4. Pircējam netiek atmaksātas Produktu piegādes izmaksas.
9.5. Produktu atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.
9.6. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā, nebojātai, neizmantotai, bez tās pašas iekārtas, ko saņēma Pircējs, nezaudējot komerciālo izskatu (nebojātas etiķetes utt.) (Šī prece neattiecas uz preces ar defektiem atgriešanu) . Atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu.
9.7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro preču atgriešanas noteikumus, kas noteikti 2., 3. un 5. punktā. Jūsu atgrieztās preces tiks novērtētas, lai redzētu, vai produkti ir atgriezti saskaņā ar iepriekš minētajiem nosacījumiem. Ja nosacījumi nav izpildīti, nauda netiek atmaksāta. Šādos gadījumos preču piegāde vai savākšana tiks apspriesta atsevišķi.
9.8. Atgriežot nepareizu preci un / vai produktu ar defektiem, Pārdevējs apņemas pieņemt saprātīgā laikā šādas preces un aizstāt tās ar līdzīgām piemērotām precēm.
9.9. Gadījumā, ja Pārdevējam nav nomaiņai piemērotu preču, samaksātā summa tiek atmaksāta Pircēja.

10. Informācijas apmaiņa
10.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi.
10.2. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta uz Pārdevēja e-veikala sadaļā "Kontakti" norādīto adresi.

11. Nobeiguma noteikumi
11.1. E-veikala "Scottoiler" noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, tāpēc uz to pamata radušajām attiecībām piemēro Lietuvas Republikas likumu.
11.2. Visi strīdi, kas rodas no pirkuma un pārdošanas līguma starp Pircēju un Pārdevēju vai saistībā ar to, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek atrisinātas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
11.3. Pieprasījumu / sūdzību par mūsu tiešsaistes veikalā iegādātajām precēm / pakalpojumiem varat iesniegt Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā (Vilniaus iela 25, 01405 Viļņa, e-pasts officeba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, vietnē www.vvtat.lt) vai aizpildiet pieteikuma veidlapu EGS platformā http://ec.europa.eu/odr/.

Product added to compare.

Turpinot pārlūkot šo vietni, jūs piekrītat vietnei piemērojamajai konfidencialitātes politikai