Piegāde
Preču piegāde

1. Pārdevējs piegādā preces Lietuvā, Latvijā, Igaunijā.
2. Pircējs, pasūtījuma laikā izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi, pasta indeksu, precīzu kontakttālruņa numuru un citu papildu informāciju (kāpņu telpas kods utt.).
3. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nespēj pieņemt preces un piegādā preces uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību prasīt Pārdevējam pret preču piegādi nepareizai personai.
4. Pircējs apņemas pieņemt preces nākamajā dienā pēc paziņojuma saņemšanas, ka sūtījums viņam tiks piegādāts. Ja pircējs nepieņem un / vai nesaņem sūtījumu, tas tiek transportēts atkārtoti. Par atkārtotām piegādēm Pārdevējam ir tiesības iekasēt maksu no Pircēja, ja šīs piegādes radīs papildu izmaksas.
5. Preces piegādā Pārdevējs, Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers). Pircējs var arī saņemt preces UAB PMM birojā vai no kurjeru pašapkalpošanās termināļa, atkarībā no Pircēja izvēlētās piegādes metodes.
6. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar Preču aprakstos norādītajiem noteikumiem. Izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar kontrolēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kurus nevar kontrolēt pārdevējs.
7. Piegādes cena ir atkarīga no pasūtītās preces svara, apjoma un izmēriem. Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek pasniegts sasmalcinātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nepasūtītās preces vai to nepareizs daudzums, prece ir nepilnīga.
8. Ja pircējs piegādes laikā pamana iepakojuma pārkāpumus, viņam kurjera iesniegtajā piegādes dokumentā jānorāda piezīmes vai jāsastāda atsevišķs akts par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Pretējā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircējam par preču bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav norādījis kurjera piegādes dokumentā.
9. Pircējs pēc sūtījuma aiziešanas nedrīkst mainīt preču piegādes adresi pēc saviem ieskatiem. Ja piegādes vieta tiek mainīta personīgi ar kurjeru vai citu pakalpojumu, kas nodrošina piegādi, Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes termiņa ievērošanu un viņam ir tiesības iekasēt no Pircēja papildu izmaksas, kas radušās sakarā ar patvaļīgu klienta piegādes adreses maiņu, kad sūtījums tiek nosūtīts. (Izmaksas var atlīdzināt, izrakstot Pircējam papildu rēķinu, vai ieturēt no atgriezto preču summas.

Product added to compare.

Turpinot pārlūkot šo vietni, jūs piekrītat vietnei piemērojamajai konfidencialitātes politikai